ערכי החברה | אתיקה בארגון | קוד התנהגות – הקוד האתי

 

הקוד האתי מתקיים לפי כללים מסוימים, והכללים הלו הם אלו אשר מנחים לו את ההתנהלות הנכונה.

לקוד האתי קיימים מגוון רחב של נושאים אשר יכולים להכלל בו, בינהם הכללים של הקוד האתי לגבי שיכון ובינוי.

אנו צריכים שהגישה שלנו תהיה גישה שמתנהלת לפי ערכי הקיימות, ערכים אשר עוזרים לבצע תהליך וביצוע נכון.

 

התייעצות של מהי הדרך שהנכם צריכים לפעול בה, למקרה ואתם חושבים שטעיתם.

התנהגות לפי כל הכללים בצורה שהיא ישרה וכנה,התנהגות אשר נותנת כבוד לזולת,

התנהגות בדרך שהיא אחראית מאד ומעניקה שמירה על כל התהליך של שיכון ובינוי, ושמירה על מצב שלא יגרם נזק.

 

בעצם אנו רואים שקיים קשר שהוא בלתי פוסק בין החברה והסביבה אל העולם העסקי, קבוצת שיכון ובינוי זוהי בעצם קבוצה אשר רצונה הוא להגשים את חלומה, ולגרום למצב שעקרונות הקיימות והקוד האתי יתקיימו בה, וכן יטמעו, ועל פי כן כולם ילכו לפי עקרונות אלה. וזה יתבצע בין אינטרסים ועקרונות כלכליים, סביבתיים וחברתיים

וכן על היכולת של פיתוח דברים בימינו, ויכולת השמירה של הדורות הבאים על הדברים הללו.

 

בכדי לדאוג לרמת חיים  שהיא מתקיימת כל הזמן ומתקדמת, עלינו לדעת שכל אחד צריך לתת מעצמו ולתרום לשם כך, וזה איננו משנה אם זה מתבצע במדינת ישראל או בכל מדינה אחרת, כי בכל מקום יש צורך לקיים את ערכי הקיימות ואת הקוד האתי.

 

ועל כן כל מי שהוא עובד או מנהל בחברות עסקיות עליו לדעת לבצע התחשבות ושיקולים נכונים בכל מה שנוגע בעניינים הכלכליים, חברתיים וסביבתיים.

הקוד האתי במונח של שיכון ובינוי יעניק את כל הכלים הנכונים והערכים הנכונים והראויים, בכדי לקיים התנהלות נכונה ותקינה בעבודה, בין אם זה ביחד כלפי העובדים, ובין אם זה ברמה העיסקית.

 

אם זה  כלפי העובדים אזי יהיו הנחיות ברורות כיצד הדרך שצריכה להתנהל כלפיהם, ועל ידי כך גם רוכשים את אמונם ואת הרצון שלהם להיות עובדים מסורים יותר וטובים יותר, ואם זה כלפי העסק עצמו אז יהיו דרכים כיצד לנהל אותו נכון, ואיך לדעת כיצד להתנהל מול ספקים, כמו כן כל התהליך של הבנייה יתבצע בצורה שהיא שומרת על קיימות, כלומר, בנייה אשר נעשית בחומרים ירוקים כמה שאפשר.

אם כל אחד יתן מעצמו כמה שהוא יכול אזי הקוד האתי יוכל להתבצע על הצד הטוב ביותר.